Enda tryggere å være pasient

Sykehuset Telemark ønsker å redusere legemiddelfeil og misforståelser mellom ansatte. Derfor innfører sykehuset en digital løsning som skal sikre pasientene riktige medisiner og korrekt dose. – Løsningen har blitt tatt godt imot, sier prosjektleder Benedicte Børge Ask.

​Den nye løsningen er allerede innført ved tre avdelinger på Sykehuset Telemark. Til sammen 300 leger og sykepleiere bruker løsningen, som kalles elektronisk kurve. Målet er at hele sykehuset skal ta den i bruk før sommeren 2019.

Les hele saken på Sykehuset Telemarks nettside