Endret 27 forløp på rekordtid

På ni måneder har Kirurgisk klinikk redesignet 27 kirurgiske akuttforløp ved Sykehuset i Vestfold. – Vi er stolte av det vi har fått til. Nå har vi fokus på å implementere og å følge de nye forløpene i praksis, forteller rådgiver Nina Firing.

– Vi har hatt fokus på logistikk og pasientens gang i systemet. For å få best mulig praksis måtte vi vite hvem som gjør hva til hvilken tid. Når vi vet dette kan vi optimalisere pasientforløpet og fjerne flaskehalser, forteller hun

Erfaringen viser at et fasilitatorteam oppleves fornuftig for de medisinskfaglige klinikerne.

– Vi har selvsagt involvert dem mye, men har minimalisert ressursbruken for klinikerne. Det har vært noe av nøkkelen for å klare så mange på så kort tid, sier Firing, som for tiden har permisjon fra sin lederstilling.

Foruten Firing består fasilitatorteamet av anestesilege og rådgiver Espen Lindholm, og rådgiver Bjørn Ivar Wiig Nilssen.  Teamet innehar med dette både leder-, fag og driftskompetanse, samt kunnskap om redesign og forbedringsmetodikk. Sammen utviklet de arbeidsmetoden.

– Den går ut på at legelederne definerte hvilke diagnoser vi skulle jobbe med. De prioriterte diagnosegrupper ut fra volum, høyest alvorlighetsgrad og risiko, forteller Firing.

Les hele saken på Sykehuset i Vestfolds nettside