logo

Energima AS har fått en av to kontrakter for luftbehandling til nytt sykehus i Drammen

Torsdag 2. desember signerte prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen kontrakt med Energima AS for leveranse av luftbehandling til sentralbygget i nytt sykehus. Kontrakten har en verdi på ca. 111 millioner kroner inkludert mva.  

Publisert 08.12.2021

Energima.jpg

SAMLET: Byggherreorganisasjonen til nytt sykehus i Drammen på venstre side og Energima AS på høyre side, samlet i prosjektets kontorlokaler for å signere kontrakt. Fra venstre: Line Rødal, Arnstein Hodne og Torstein Tveiten fra prosjektorganisasjonen til nytt sykehus, Tom Johansen, Arild Magnussen, Rune Wold-Hansen og Søren Alexandersen fra Energima.

Luftbehandling til det nye sykehuset er delt opp i to entrepriser: En for behandlings- og servicebygg, og en for poliklinikk- og sengebygg. De fire nevnte byggene utgjør til sammen ca. 90 000 kvadratmeter og blir omtalt som sentralbygget til nytt sykehus i Drammen.

Energima AS skal levere luftbehandlingsanlegg, diatermiavtrekk og felles opphengssystem for poliklinikk- og sengebygg. Arbeidene med planlegging og samhandling starter allerede nå, og produksjonsstart er sommeren 2022.

– Spesielt i disse pandemitider er kravene til kontroll på ventilasjonsløsningene i sykehus helt essensielt, både for pasienter og ansatte. Avtalen med Energima gir oss en erfaren partner med høy kompetanse og kapasitet innenfor fagområdet. Vi ser fremt il samarbeidet, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne.

– Energima takker for tilliten vist fra Helse Sør-Øst RHF. Dette blir en spennende prosess. Vi ser frem til samarbeidet og vil bruke vår kompetanse og erfaring for å sikre at løsningene leveres som avtalt, sier daglig leder i Energima AS, Arild Magnussen.​