logo Helse Sør-Øst

Enklere å bestille labanalyser

Helse Sør-Øst kan nå tilby en rekvireringsløsning for skybaserte journalsystemer. Den nye løsningen innebærer at rekvisisjonen eller henvisningen er ferdig og riktig utfylt når den kommer til sykehuset.

Publisert 22.06.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Fire ansatte på legekontor

​Sykehus i Helse Sør-Øst kan nå gi legekontor med skybaserte journalsystemer mulighet for å rekvirere labanalyser elektronisk. Det blir også mulig å henvise til radiologi elektronisk.

‒ Mange fastleger har de siste årene tatt i bruk skybaserte tjenester til sine journalsystemer. Vi vil derfor tilby en rekvireringsløsning som fungerer for dette, sier avdelingsdirektør Lars Eikvar i Helse Sør-Øst RHF.

Legekontorene får mulighet til å rekvirere elektronisk for alle fagområder innen laboratoriemedisin og radiologi fra “sitt" helseforetak.  Prøver som bare analyseres enkelte steder, for eksempel livmorhalsprøver til kreftscreening, blir automatisk sendt til riktig mottager.

‒ Den nye løsningen (DIPS Interactor) innebærer at rekvisisjonen eller henvisningen er ferdig utfylt når den kommer til sykehuset med riktige analyser/undersøkelser, riktig rekvirent og relevante kliniske opplysninger. Vi får mer presise rekvisisjoner og komplette henvisninger, og i et pasientsikkerhetsperspektiv betyr det lavere risiko for avvik, sier Eikvar.​

Fra papir til​ ​sky

Legekontor som har valgt skybasert journalsystem har til nå måttet rekvirere på papir for å bestille laboratorieanalyser og røntgenundersøkelser ved sykehus i Helse Sør-Øst. Det er tidkrevende:

‒ Man må huske å krysse av riktige analyser, ofte må man da slå opp på tidligere svar i pasientjournalen for å klare å huske hva pasienten har tatt tidligere. Det samme gjelder henvisning til radiologi som også er svært tidkrevende å bestille manuelt, sier Anita M. Kjærnli, IT-ansvarlig bioingeniør og koordinator for eksterne tjenester ved Sykehuset Innlandet.

Anita M Kjærnli ved pc

Det har vært en lang vei frem, så vi er veldig fornøyde med at vi endelig har fått en løsning ute i pilot, sier Anita M Kjærnli IT-ansvarlig bioingeniør/koordinator eksterne tjenester.

Med denne løsningen, kan legekontoret selv opprette egne «favoritt»-grupper for analyser som de tar ofte, og de slipper å taste alt på nytt hver gang. De kan også kopiere en tidligere bestilling hvis de ønsker det. Etter utprøving ved Sykehuset Innlandet og legekontor i deres omegn, starter innføringen på legekontor som er tilknyttet andre helseforetak i regionen.

‒ Det er ingen tvil om at god elektronisk samhandling med primærhelsetjenesten er svært viktig for å sikre god pasientsikkerhet, og pasientbehandling. Det er jo dette som er vår drivkraft for å jobbe frem disse løsningene, at vi vil ha et best mulig tilbud for pasientene, sier Kjærnli.

Sykehusene i Helse Sør-Øst får mellom 200 000 og 300 000 rekvisisjoner og cirka 15 000 henvisninger i hver måned. 

‒​ Fordelen med skybaserte tjenester er både at de er enklere å forvalte og videreutvikle, og at de er lettere tilgjengelig for legekontor som har skybasert journalløsning, sier enhetsleder i IKT prosjektportefølje i Helse Sør-Øst RHF, Eli Stokke Rondeel. ​