Unikt innovasjonsprosjekt

Et SLAG for fremtidens helsetjeneste

Gjennom prosjektet «Et SLAG for fremtidens helsetjeneste» skal det utvikles innovasjoner som har som målsetting å sikre slagpasienters funksjonsnivå ved overgang fra døgnrehabilitering til hjemmet. Det er Sunnaas sykehus, Senter for fremtidig helse (C3) ved Oslo Universitetssykehus og Oslo kommune som er sammen om prosjektet. Innovasjon Norge har bevilget kr 8 mill. Dette prosjektet er ett av fire innen helsesektoren som Innovasjon Norge har satset på.

Kirsten Sæther, samhandlingssjef ved Sunnaas sykehus

Kirsten Sæther, samhandlingssjef ved Sunnaas sykehus

- Vi har vært gjennom en behovsfase hvor pasienter, pårørende og helsepersonell har diskutert hva som er hovedutfordringer for slagpasienter. Behovet har vi videre diskutert med næringslivet, slik at vi har fått et bilde av hvilke mulige innovasjoner som kan løse det. Behovet vi har identifisert er «hvordan slagrammede kan fortsette og bli bedre, når de kommer hjem fra døgnrehabilitering». Det kan høres enkelt ut, men realiteten er at mange opplever å falle i funksjon i denne overgangen. Det er mer utrygt, de har ikke samme opplegget rundt seg, de er usikre på treningsprogrammet og familien kan være bekymret. Hva kan være en innovativ løsning for å bidra til at slagrammede fortsetter fremgangen?

Det sier samhandlingssjef Kirsten Sæther som er primus motor for prosjektet på Sunnas sykehus.

- Vi er nå i en fase hvor vi har lyst ut konkurranse om en idé som kan løse dette behovet. Det er 15 leverandører som er kvalifiserte til å gi tilbud, og fristen er første uken av juli 2019. Over sommeren skal vi ha en prosess med forhandlinger til vi har valgt leverandør, og vi skriver en kontakt i november/desember. Da vil vi gå inn i et intensivt utviklingsarbeid sammen med leverandøren for å finne en god løsning på behovet for «å fortsette og bli bedre». Etter ett års utviklingsarbeid håper jeg vi står med en løsning, der vi lurer på hva gjorde før vi fikk denne, sier Sæther.