logo

Et stort løft for pasientsikkerheten

Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har tatt i bruk elektronisk kurve- og medikasjonsløsning. Det betyr at viktig dokumentasjon følger pasienten både mellom avdelinger og mellom sykehus i samme helseforetak.– Dette gir bedre kvalitet og styrker pasientsikkerheten, sier administrerende direktør Terje Rootwelt. 

Publisert 09.12.2021
Sist oppdatert 29.04.2022
Sykepleierne på Vestre Viken har tatt i bruk elektronisk kurve- og medikasjonsløsning.  Fra venstre Emma Hushovd Gaathaug, Sarah
​En elektronisk kurve gir oversikt over en pasients puls, temperatur, blodtrykk, væskebalanse, medisintyper og -doser, samt infusjoner og laboratoriesvar. Ved utgangen av 2021 er kurveløsningen MetaVision på plass ved over 9 000 senger og behandlingsplasser i regionen, noe som tilsvarer 99 prosent «dekningsgrad».  

– Den elektroniske kurven erstatter papirskjema i mange varianter og sikrer bedre kvalitet og informasjonsflyt. Det har vist seg spesielt nyttig i forbindelse med pandemien. Leger og sykepleiere trenger ikke å gå inn på pasientens rom for å få opplysninger, men kan logge på systemet fra et annet sted på sykehuset, sier Rootwelt.

Informasjonen følger pa​sienten fra start til slutt

Ved medisinsk observasjonspost på Drammen sykehus oppsummerer sykepleier Fride Amanda Axelsen:
– Det er nyttig at det er én kurve som følger pasienten fra akuttmottak og videre i systemet. Det gjør det også enklere når pasienter må flytte mellom sykehusene våre. Vi skaffer oss raskt et oversiktsbilde over pasienten vi jobber med, og det er en fordel at vi ikke trenger å tolke håndskrift.

Overlege Kristoffer Hochnowski ved nyfødt intensiv på Drammen sykehus, opplever at systemet gjør det tryggere å foreskrive sjeldent brukte medikamenter. 
– Blant de store fordelene er færre forordnings- og utblandingsfeil. Oversikten i kurvene er god og kvaliteten på dataene er klart bedre. Systemet kan imidlertid være tregt i perioder, og noen arbeidsprosesser tar lengre tid enn tidligere, sier Hochnowski. 

Bedre overs​​​ikt

Sykehuset Innlandet på Lillehammer tok i bruk elektronisk kurve i november. Med denne oppstarten har sykehuset fullført sin innføring, som det siste i Helse Sør-Øst. 
 – Vi har ventet lenge på at det skulle bli vår tur, og spenningen har vært stor.  Så langt tyder alt på at løsningen fungerer godt, selv om det fortsatt er noen utfordringer. Helsepersonell opplever at løsningen er nyttig, spesielt ansatte i psykisk helsevern og akuttmedisinske avdelinger, sier Ellen Henriette Pettersen, direktør for medisin og helsefag ved Sykehuset Innlandet.   

– Løsningen fører til spart tid på noen områder, men krever mer tid på andre. Bedre dokumentasjon på forordning og administrasjon av legemidler er den viktigste gevinsten, sier Pettersen. 

Hun legger til at løsningen også gir bedre mulighet for innsamling av virksomhetsdata, og gir forbedret informasjon og data til ansatte som jobber med kvalitet og forskningsprosjekter. 


– Det har vært veldig gøy å være tilstede når kurveløsningen er tatt i bruk av fagfolkene, sier sykepleier og prosjektleder Vibecke Storhaug etter avsluttet innføring i Vestre Viken i oktober. 

Mer enn 5 000 medarbeidere i foretaket har fått opplæring og tilgang til å bruke løsningen. 
Prosjektet har gitt opplæring, mens klinikkene selv har vært ansvarlige for å etablere nye arbeidsprosesser.
– Vi har understøttet opplæring med lovverk og retningslinjer for legemiddelhåndtering. Det har vært gode og nyttige diskusjoner underveis med fagpersoner fra klinikkene og prosjektet, sier Storhaug.  

Innføringen ble mer komplisert enn planlagt da Vestre Viken var i beredskap på grunn av pandemien i hele innføringsperioden.  Likevel ble det bare mindre forsinkelser. 
– Dette hadde vi ikke klart uten tverrfaglig kompetanse med både ingeniører, farmasøyter og sykepleiere fra alle klinikker, samt spesialsykepleier og leger. I tillegg var grundig opplæring et viktig suksesskriterium. 
 
Storhaug er lokal systemansvarlig for løsningen og sier de framover skal se på videre muligheter etter litt tids bruk.
– Vi må for eksempel jobbe med å effektivisere dokumentasjonsrutiner. Det er nok å ta tak i, sier Vibecke Storhaug.  


– Nå har vi verktøyet, og de mulighetene det gir oss. Nå må vi fokusere på å optimalisere bruken og arbeidsprosessene. Vi har oppfordret alle avdelinger til å definere ett forbedringsområde knyttet til innføring av kurveløsningen, og har allerede fått flere gode eksempler fra divisjonene, sier IKT-rådgiver på avdeling helseteknologi og prosjektleder Astrid Nygård ved Sykehuset Innlandet. 

Samtidig trekker hun fram den store nytten den elektroniske kurven gir.
– Kurvedata er tilgjengelig for visning og registreringer der behandleren er, og flere kan jobbe samtidig i pasientens kurve. Takket være motiverte sluttbrukere, flinke superbrukere og god innstilling hos alle involverte, har innføringen vært vellykket med relativt lite problemer. Det er en gledens dag at målet nå er nådd, sier hun. 

​ 


Gjengen fra Sykehuset Innlandet

På bildet er (f.v.) avdelingssjef akuttmedisin Are Bergsvein Tvinnereim, avdelingssykepleier akuttmottak Håkon Harstad Lien, regional systemansvarlig Harald Noddeland, seksjonsoverlege akuttmottak Roy Otterholt Bekkeseth, lokal innføringsleder Astrid Nygård og direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, spesialsykepleier Cathrine Fyksen og regional prosjektleder Bente Tømta Larsson fra Sykehuspartner. 

Les m​​​er: