Ett år med hodepine

Denne høsten kan Ahus se tilbake på ett års erfaringer med en egen tverrfaglig poliklinikk for hodepinepasienter. -Tilbakemeldingene fra pasientene er gjennomgående positive - enkelte sier de har fått et nytt liv, sier overlege Kjersti Vetvik ved hodepineklinikken på Ahus.

Fra venstre: Kjersti Grøtta Vetvik, Jakob Møller Hansen , Espen Saxhaug Kristoffersen, Hanne-Kathrine Hokstad, Aina Kristin Paul
Fra venstre: Kjersti Grøtta Vetvik, Jakob Møller Hansen , Espen Saxhaug Kristoffersen, Hanne-Kathrine Hokstad, Aina Kristin Paulsen og Hilde Rønningen.

​Migrene og hodepine er den vanligste årsaken til nedsatt funksjonsnivå, inkludert uførhet, for dem under 50 år i den vestlige verden.

- Hodepinepasienter er en variert pasientgruppe hvor mange faktorer spiller inn, og kan være vanskelig å behandle, sier overlege Kjersti Vetvik som er fagansvarlig ved hodepineklinikken på Akershus universitetssykehus (Ahus).

Klinikken ble opprettet for ett år siden som Norges første tverrfaglige hodepinepoliklinikk i offentlig regi. Hodepineklinikken gir et mer helhetlig blikk på pasienten, der det legges vekt på både fysioterapi og psykologi i tillegg til mer tradisjonell behandling med medisiner.

Ved å samle de mest alvorlig rammede pasientene og de sjeldne hodepinetypene, får man en unik ekspertise, men også ytterligere muligheter for forskning som kommer fremtidige pasienter til gode, påpeker Vetvik.

Danmark inspirerer

Ved opprettelsen av en hodepineklinikk ved Ahus har kolleger i Danmark vært viktige samarbeidspartnere. Dansk hovedpinecenter i København er et av verdens fremste hodepinemiljøer.

- Det mest interessante med hodepineklinikken i Danmark er det tverrfaglige, hvor man ikke har et tradisjonelt syn på behandling, med bare medisinering, men ser hele pasienten og trekker inn både fysioterapi og psykologi, sier Vetvik.

Leder ved Det Nationale Videncenter for Hovedpine, Jakob Møller Hansen, er imponert over hva Ahus har fått til på kort tid.

- Den kliniske hodepineforskningen ved Ahus holder et meget høyt internasjonalt nivå og forskerne er er aktive i mange internasjonale prosjekter. Det betyr at den tverrfaglige hodepinepoliklinikken på Ahus er med på å utvikle og teste ideer i forskning som hurtigt kan implementeres til pasientenes beste, sier Møller Hansen.

Får nytt liv

Hodepineteamet består av fysioterapeut, sykepleiere, og en psykiatrisk sykepleier som også er utdannet kognitiv terapeut. Dette kommer i tillegg til fem spesialister i nevrologi og en lege i spesialisering, som alle har stor interesse for og bred kunnskap om hodepine.

- Det at vi er så mange gjør at vi blir et sterkt team som har jevnlige møter og kan diskutere vanskelige sykehistorier, sier Vetvik .

Ut fra hvilke symptomer pasientene har, blir det tatt stilling til hvilke faggrupper som skal involveres i de ulike pasientene. Kjersti Vetvik opplever at pasientene får god hjelp i klinikken:

- Tilbakemeldingene fra pasientene er gjennomgående positive og enkelte sier de har fått et nytt liv etter å ha følt seg fortapt i mange år. Foreløpig har tilbudet kun vært for de pasientene som er aller hardest rammet og nærmest gitt opp av helsevesenet, men vi håper vi kan øke med flere dager og enda bedre tilbud i løpet av det neste året.

Forskning i verdensklasse

Hodepineforskningen ved Ahus har de senere årene stått sterkt internasjonalt. Blant annet har professor Christofer Lundqvist og Espen Saxhaug Kristoffersen fått mye oppmerksomhet for en studie om såkalt medikamentoverforbrukshodepine (MOH) , som omhandler kronisk hodepine som skyldes overforbruk av smertestillende medisiner. 

I studien testet de hvordan slik hodepine kan forebygges og behandles ved at pasienten får tilstrekkelig informasjon om sammenhengen mellom hodepine og medisinbruk.

Lundqvist og Kristoffersen har prøvd ut et strukturert opplegg for informasjon til slike pasienter hos fastlegen - dette skal nå også prøves ut i regi av Dansk hodepinesenter i Danmark.