Fastlegene kan sikre kortere ventetid for pasientene

I en hektisk fastlegehverdag, der tiden er knapp og pasientene mange, er alle tidsbesparende verktøy svært velkomne. At pasientenes ventetid i helsekø i tillegg kan forkortes, gjør det ekstra viktig at informasjonstjenesten Velg behandlingssted (VBS) blir tatt i bruk.

– Telefontjenesten bidrar til å gjøre det enklere for fastlegen å finne det rette behandlingsstedet for sin pasient, og dermed sendes henvisningen direkte til ønsket behandlingssted. På den måten kommer henvisningen til rett sted med én gang, og pasienten kan sikres helsehjelp raskest mulig, sier Sidsel Gjertsen, daglig leder i Informasjonstjenesten Velg behandlingssted.


Viktige pasientrådgivere i informasjonstjenesten Velg behandlingssted

En av fastlegens oppgaver er å veilede pasienter som skal henvises videre til spesialisthelsetjenesten. Pasient og fastlege må i fellesskap komme frem til hvor en slik henvisning best kan bli ivaretatt. Her vil både ventetid og kvalitet på tjenesten være avgjørende. Informasjonstjenesten Velg behandlingssted kan bistå med en oppdatert oversikt over både helseforetak og private aktører med offentlig avtale/godkjenning, samt avtalespesialister, som tilbyr den behandlingen pasienten trenger.


Enklere for fastlegen - kortere ventetid for pasienten

Når pasienten henvises direkte til det behandlingsstedet som har den korteste ventetiden, kan behovet for sykemelding av pasienten reduseres.  Det bidrar også til en bedre ressursutnyttelse av spesialisthelsetjenester. Randi Engen jobber som fastlege ved Ankerskogen legesenter. Hun er fornøyd med informasjonstjenesten og synes det er til god hjelp å kunne ringe en pasientrådgiver i VBS.

– Det er en effektiv måte å få en god oversikt over ventetider og hvilke behandlingssteder som tilbyr den tjenesten pasienten min trenger. Jeg synes det er et godt verktøy i en travel hverdag som fastlege, sier hun.

I tillegg til at pasienten kommer raskest til ønsket behandlingssted, sikrer man på denne måten at en henvisning bare sendes til ett behandlingssted. På den måten kan pasienten spare tid i helsekø, og tjenesten er tidsbesparende for fastlegen, som slipper å innhente all informasjon selv. At henvisning for samme lidelse ikke sendes til flere ulike helseforetak, bidrar også til at ventetidene holdes nede.


På nett eller telefon

På nettsiden til VBS ligger et utvalg av de behandlingstilbudene man kan velge blant, og i noen tilfeller kan legen selv finne frem til informasjonen de trenger her. Pasientrådgiverne kan tilby mer omfattende informasjon både når det kommer til behandlingstilbud og –metoder, ventetider og pasientrettigheter. Finner man ikke det rette tilbudet raskt på nett, kan det altså lønne seg å plukke opp telefonen.

– Ringer du og snakker med en av pasientrådgiverne i informasjonstjenesten Velg behandlingssted, kan de gi deg svaret på kort tid. Tilbakemeldingene fra de fastlegene som har brukt telefontjenesten 800 50 004 er som oftest «Var det virkelig så enkelt?». De som først har begynt å bruke oss, ringer også igjen neste gang de trenger hjelp, forteller Sidsel Gjertsen.