Felles nødnett med Sverige

Når ambulansen i Østfold tidligere ble kalt ut til trafikkulykker på den andre siden av grensen, kunne de ikke få direkte kontakt med svenske kollegaer. Nå kan de enkelt kommunisere ved å bruke et ny felles tjeneste for nødkommunikasjon, NOSE ISI.

Fra venstre Tommy Alexandersen, Tom uTgaard Haugbro, Fleming Widell, Merete Storli Tveit og Bjørnar Sand

​NOSE ISI står for norsk-svensk grenseoverskridende kommunikasjon (ISI – Inter System Interface).
Systemet som nå er tatt i bruk i store deler av Norge og Sverige, er testet ut i grenseområdet Østfold - Västra Götalandsregionen over en lengre periode. Nå er systemet i full drift.

- Vi har utelukkende gode erfaringer med den nye tjenesten. Muligheten til å kommunisere i felles talegrupper med våre svenske kollegaer er viktig for å løse akuttmedisinske oppdrag og syketransport i fellesskap, til beste for pasientene, sier Fleming Widell, rådgiver i prehospital avdeling i Sykehuset Østfold.

Den nye tjenesten gjør det nå mulig for AMK-sentraler, ambulansepersonell og sykehus å snakke med hverandre i talegrupper på tvers av landegrensene, både i Nord-Norge, Midt-Norge og i Østfold.
- Det betyr at vi kan ha kontakt med ambulansene våre, samme hvor de befinner seg i Sverige, sier Merete Storli Tveit, avdelingssjef i prehospital avdeling i Sykehuset Østfold.

Var tungvint

Før det nye nødnettet kom, måtte norske ambulanser som befant seg i Sverige, kontakte AMK i Oslo for å gi eller få informasjon. AMK måtte deretter kontakte nødsentralen i Sverige, som igjen måtte kommunisere med sine enheter. Dette var tungvint og tidkrevende.

- Vi er ganske ofte over på svensk side, og vi har også en del svenske ambulanser som kjører pasienter til Kalnes fra for eksempel Strømstad-området. Det at vi nå kan kommunisere direkte med hverandre og dele informasjon er gull verdt. Det styrker pasientens sikkerhet betraktelig, sier Storli Tveit.

Vellykket test

Fredag 1. februar ble nødkommunikasjonen testet ut ved at alle enheter som er koblet på nettet både på svensk og norsk side, hadde en gruppesamtale hvor alle var med.
- Samtalen demonstrerte godt hvordan mange ulike aktører kan dele viktig informasjon raskt, slik at vi alle er oppdatert dersom vi er i en situasjon hvor det haster, sier Widell.