Fire nei og ett ja til kreftlegemidler

Fire kreftlegemidler fikk nei og ett kreftlegemiddel fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 11. juni.

​I tillegg ber Beslutningsforum for nye metoder Helsedirektoratet å vurdere behovet for å revidere retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft.

Les hele saken på Nye Metoders nettside.