Flere pasienter får kreftbehandling på lokalsykehuset

Denne uken starter overføringen av ansvaret for medikamentell kreftbehandling og lindrende behandling fra Oslo universitetssykehus til Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. Kreftpasientene får med dette mer helhetlig oppfølging ved de to lokalsykehusene.

Overføringen ble markert i nyoppussede lokaler ved Lovisenberg Diakonale Sykehus mandag 9.mars. Både påtroppende generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross (t.v) og ordfører i Oslo Marianne Borgen (t.h) deltok, her sammen med fra venstre viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Jan Frich, administrerende direktør og styreleder ved Lovisenberg Diakonale sykehus Tone Ikdahl og Ingar Pettersen, leder for kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus Sigbjørn Smeland og administrerende direktør ved Diakonhjemmet Sykehus Anders Mohn Frafjord.


- For pasientene som hører til Diakonhjemmet Sykehus eller Lovisenberg Diakonale Sykehus betyr dette at de vil få en større del av behandlingen og oppfølgingen ved lokalsykehuset. Sykehusene har ansatt kreftleger og kreftsykepleiere og er godt forberedt på de nye oppgavene, sier Jan Frich, viseadministrerende direktør ved Helse Sør-Øst RHF.

Behandlingen følger de samme planene som Oslo universitetssykehus og andre sykehus i regionen bruker.

Nestleder for brukerutvalget Katrine Rutland klippet snoren ved åpningen av det nye kreftilbudet ved Lovisenberg Diakonale Sykeh

Nestleder for brukerutvalget Katrine Rutland klippet snoren ved åpningen av det nye kreftilbudet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

- Overføringen av nye oppgaver til Lovisenberg og Diakonhjemmet er del av et arbeid for å styrke og utvikle lokalsykehustilbud i Oslo. Alt ligger til rette for et godt samarbeid på tvers av sykehusene både når det gjelder behandling, utdanning og forskning, sier Frich.

De to sykehusene er klare for å ta imot pasienter som skal starte opp med medikamentell kreftbehandling, men også pasienter under pågående behandling vil kunne få resten av sin behandling ved lokalsykehus. Overføringen skjer gradvis og etter planen skal de to private ideelle sykehusene ha overtatt ansvaret for alle aktuelle kreftformer i løpet av året. Pasienter med sjeldne kreftformer eller spesielt kompliserte behandlinger vil fortsatt få sin behandling på Oslo universitetssykehus.

Lovisenberg Diakonale Sykehus har allerede ansvaret for medikamentell behandling for noen kreftformer. Overføringen som skjer nå innebærer at denne tjenesten utvides ved sykehuset. Les mer om utvidelsen her .

Mandag 2. mars ble overføringen markert ved Diakonhjemmet Sykehus. Les mer her.