logo Helse Sør-Øst

Fødetilbudet ved sykehusene i sommer

De aller fleste fødeavdelingene ved sykehusene i Helse Sør-Øst vil ha normal drift gjennom sommeren. 

Publisert 05.05.2022
En babys føtter i et håndkle

Det har vært stor oppmerksomhet rundt fødetilbudet ved norske sykehus de siste somrene, men nesten alle fødeavdelingene i Helse Sør-Øst planlegger å holde åpent, hele døgnet, alle dager, gjennom hele sommerferien.

– Helseforetakene legger til rette for et trygt og godt fødetilbud gjennom hele sommeren, og de legger ferieplaner for ansatte slik at riktig kompetanse er på jobb og faglige retningslinjer blir fulgt. Vi vet også at helseforetakene samarbeider godt og kan avlaste hverandre hvis det skulle oppstå behov for det, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF,​ Jan Frich.

Det er kun Oslo universitetssykehus (OUS) og Sykehuset Innlandet som reduserer fødetilbudet i sommer. Ved Ullevål Sykehus blir ABC-enheten slått sammen med en annen fødeavdeling (Føde B) i uke 25-33. Alle andre enheter i fødeavdelingen ved Oslo universitetssykehus har ordinær drift.

OUS forventer færre fødsler til sommeren sammenliknet med tidligere år. Ved å slå sammen de to enhetene, sammen med andre tiltak, vil de ansattes kompetanse benyttes slik at de fødende får et tilbud som tilfredsstiller faglige retningslinjer.

Sykehuset Innlandet stenger fødeavdelingen på Gjøvik i uke 25-32. Dette har vært praksis de siste årene. Fødeavdelingen på Gjøvik og kvinneklinikken på Lillehammer samarbeider slik at fødetilbudet samles på Lillehammer disse ukene. Denne løsningen gir et fødetilbudet med tilstrekkelig lege- og jordmorbemanning i ferieperioden. Følgetjenesten for kvinner som snart skal føde, fungerer som vanlig i sommer.