Fødselsnummeret raskt i journal for nyfødte

Alle helseforetak i Helse Sør-Øst har nå innført digitale løsninger som gjør at nyfødte raskt får fødselsnummeret rett inn i journalen. Dette er en forbedring som gir tryggere oppfølging av nyfødte.

Illustrasjon babyføtter

​Alle nyfødte får et hjelpenummer ved fødsel. Tidligere kunne nyfødte få flere slike numre. Det har vært prioritert å få endret denne situasjonen. Arbeidet har pågått over flere år. Hjelpenummeret erstattes nå raskere og alle nyfødte får fødselsnummeret rett inn sin journal.

For få år siden var rutinen at jordmor sendte et papirskjema til Folkeregisteret hvor jordmor bekreftet at barnet var født. Foreldrene fikk deretter et brev i posten med barnets fødselsnummer 3-6 uker etter fødselen. I mangel av et fødselsnummer beholdt nyfødte hjelpenummeret under hele oppholdet på sykehuset.

Det er gjennomført et nasjonalt arbeid ved alle landets sykehus våren 2017 hvor fødsler kan meldes elektronisk til Folkeregisteret. Helsepersonell kunne da manuelt hente fødselsnummeret fra en webløsning i Norsk Helsenett og legge dette inn i sykehusets interne systemer

Det er gjennomført et regionalt prosjekt i Helse Sør-Øst slik at fødselsnummeret automatisk legges inn i journalen. Dette skjer senest 12 timer etter at fødselen er meldt. Journalinformasjon og prøvesvar vil dermed bli lagt i samme pasientjournal fra starten. Informasjonen vil dermed raskt kunne gjenfinnes når helsepersonell har behov for det. Det er også mulig å sende informasjon om sykehusoppholdet (epikrise) elektronisk til helsestasjoner og andre sykehus.

- Dette er endringer som har stor betydning for pasientsikkerheten og som forenkler helsepersonellets arbeid. Jeg er glad for at vi nå har fått dette på plass. Løsningen gir også store fordeler for den videre oppfølgingen av barnet i kommunehelsetjenesten. Kommunikasjon rundt barnet blir enklere når barnets sykehistorie er dokumentert ett sted, helt fra fødselen. Også forskning vil dra nytte av dette, sier Jan Frich som er viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst.

I forbindelse med innføringen av modernisert folkeregister vil fødselsnummer bli overført enda raskere. De aller fleste nyfødte vil få fødselsnummer rett etter registrert fødselsmelding. Planlegging av dette pågår og skal etter planen bli innført i løpet av 2020.