Følg byggeprosessen – minutt for minutt!

- Vi har satt opp webkamera som gjør at du kan følge byggeprosessen for nytt sykehus i Drammen . Det sier prosjektsjef i Sykehusbygg HF, Nina Kristiansen og direktør for administrasjon og samfunnskontakt i Vestre Viken HF, Finn Egil Holm.

- Mandag markerte vi som kjent byggestart for nytt sykehus i  Drammen.  Mange er nysgjerrige på hva som skjer på Brakerøya fremover – og mange har stilt spørsmål om hvordan de kan følge utviklingen i tiden som kommer. Vi har derfor satt opp  webkamera der vi  oppdaterer live-bilder hvert 10. minutt på dagtid 07:00 – 17:00 og et bilde pr time resten av døgnet. Slik vil vi dokumentere hele byggeprosessen, sier Kristiansen og Holm.

Kamera 1Kamera 2