logo

Følger situasjonen nøye

Det er tett dialog mellom sykehusene i Helse Sør-Øst om pasientbelegg og tiltak. – Situasjonen er utfordrende ved flere sykehus, og det er derfor viktig at vi samarbeider godt, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Publisert 04.11.2021

Det har vært stor pågang av pasienter til sykehusene de siste dagene på grunn av flere covid-19-syke, RS-virus og andre luftveissykdommer. Noen sykehus har måttet utsette behandling som kan vente, og det er iverksatt ulike lokale tiltak. 

– Sykehusene har gode planer for å håndtere denne situasjonen, sier Rootwelt. Han forteller at det er jevnlige møter mellom sykehusene, og at de bistår og hjelper hverandre dersom det er mulig. Oslo universitetssykehus har startet opp igjen med møter for å koordinere intensivbehandlingen i regionen. 

Sykehusene har vært forberedt på økt smitte, men det er krevende når samfunnet rammes av flere ulike virus samtidig. – Da vil sykehusene også oppleve at ansatte og deres familier blir syke, og det utfordrer bemanningen, sier Rootwelt. Han forteller at regionen jobber aktivt for at sykehusansatte med pasientkontakt skal få tilbud om en tredje dose koronavaksine så snart som mulig.

Andre steder i landet er det flere sykehus som har gått i beredskap, og Rootwelt utelukker ikke at dette også kan skje i Helse Sør-Øst. – Dette vurderer sykehusene fortløpende. Selv om det jevnt over er høyt pasientbelegg på alle våre sykehus, er situasjonen noe forskjellig fra sykehus til sykehus.

Terje Rootwelt vet at det er mange sykehusansatte som opplever travle og tøffe dager. – Det er mange som jobber mye nå, og som viser stor fleksibilitet og løsningsvilje. De ansatte på sykehusene fortjener en stor takk, sier Rootwelt.