Foretaksmøte om aktivitet etter covid-19-utbruddet

De fire regionale helseforetakene var fredag 17. april kalt inn til felles foretaksmøte i Helse- og omsorgsdepartementet. Tema for møtet var overordnede rammer for aktiviteten i 2020 i lys av utbruddet av covid-19.

​Foretaksmøtet vedtok at overordnede rammer for aktiviteten i de regionale helseforetakene i 2020 endres som følge av covid-19-epidemien.

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene blant annet om å: 

  • fortsette arbeidet med å planlegge og forberede for et høyt antall intensivpasienter, i tråd med analyser gjennomført av Folkehelseinstituttet.
  • starte opptrapping til mer normalt drift i helseforetakene.
    Se foreløpig foretaksmøteprotokoll (regjeringen.no) 

Se foreløpig foretaksmøteprotokoll (regjeringen.no)