logo

Fornøyd med satsing på sykehusprosjekter

- Helse Sør-Øst er glad for at regjeringen foreslår å gå videre med nye sykehusprosjekter ved Sykehuset Telemark og Ahus, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Publisert 13.10.2021
Fugleperspektiv Skien

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2022 å gi lån til tre nye sykehusprosjekter. Det er utbygging ved Sykehuset Telemark i Skien, psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus og byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus.
Med et senter for psykisk helsevern skal Akershus universitetssykehus på sikt samlokalisere sykehusbasert psykisk helsevern for barn, unge og voksne med den somatiske virksomheten på Nordbyhagen i Lørenskog. Regjeringen foreslår å gi en samlet låneramme på 695 millioner kroner til prosjektet og en bevilgning på 35 millioner kroner i 2022.

Sykehuset Telemark har behov for oppgradering og kapasitetsutvidelse. Utbyggingen av kreftsenteret skal dekke stordelen av behovet for strålebehandling for befolkningen i både Vestfold og Telemark. Regjeringen foreslår å gi en samlet låneramme på 928 millioner kroner til prosjektet og en bevilgning på 66 millioner kroner i 2022.