Forskningsmidler til ikke-universitetssykehus

Det er tildelt i alt tre millioner kroner til styrking av forskningskompetanse og –infrastruktur ved sykehus.

Fra 2016 har styret i Helse Sør-Øst RHF øremerket regionale midler til styrking av forskning ved ikke-universitetssykehusene i Helse Sør-Øst. På denne bakgrunn ble det først utlyst midler til strategiske forskerstipend, og deretter til doktorgradsstipend ved disse sykehusene. Dette innebærer at det nå samlet sett avsettes om lag 10 millioner kroner årlig til ikke-universitetssykehusene, inkludert videreførte tidligere tildelinger.  

I år er det tildelt tre millioner kroner i prosjektmidler til styrking av forskningskompetanse og –infrastruktur. Tildelingen er gitt som driftsmidler til nye og pågående prosjekter. Seks av de 16 vurderte søknadene ble innvilget støtte:

Arild AamodtLovisenberg Diakonale SykehusA multidisciplinary intervention in total knee arthroplasty - a multicenter, randomized controlled trial in OA patients (MULTI-KNEE trial).
Ingrid E. Christophersen  Vestre Viken HF From horse to human - genetic causes of exercise-induced atrial fibrillation
Jon Sverre Skranes  Sørlandet sykehus HFExploring 3D imaging of facial dysmorphism as an early diagnostic marker in children with prenatal alcohol exposure – a pilot study 
Ketil Størdal  Sykehuset Østfold HFSAFER Births bundle
Randi Dovland Andersen  Sykehuset Telemark HFPain in children with cerebral palsy - Do we care? The CPPain-project
Waleed Khalid Ghanima  Sykehuset Østfold HFImproving the management of ITP – The IMPROVE-ITP study

De seks prosjektene har stor faglig bredde. Tre av dem omhandler forskning på barn, herunder smerte hos barn med cerebral parese og behandling av nyfødte.

- Forskningsmidlene rettet mot ikke-universitetssykehusene bidrar til økt forskningsaktivitet og styrking av kunnskapsgrunnlaget for pasientbehandlingen. Spesielt gledelig er det at forskningen også omfatter behandling av barn sier direktør for medisin og helsefag Jan Frich.