Forskningsmidler til ikke-universitetssykehus

Helse Sør-Øst RHF har de siste årene avsatt egne midler for spesielt å styrke forskningen ved de helseforetakene som ikke er universitetssykehus. For 2020 er det avsatt i alt 11,6 millioner til denne ordningen, hvorav 6 millioner kroner til nye prosjekter.

Jan Frich

Jan Frich

- Etter en egen utlysning er det tildelt ni nye strategiske forskerstipend til ansatte ved ikke-universitetssykehusene. Dette innebærer en dobling i støtten til nye prosjekter sammenlignet med 2019, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.

Forskerstipendene er fordelt til forskere på syv ulike helseforetak. Disse prosjektene kommer i tillegg til tildelingen til 20 prosjekter gjennom hovedutlysningen av regionale forskningsmidler for 2020.

Av de samlede tildelingene av regionale forskningsmidler for 2020 er 31 av 131 prosjekter, eller 26%, knyttet til ikke-universitetssykehusene.

Strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehus