logo Helse Sør-Øst

Forskningsmidler til prioriterte områder

Styret i Helse Sør-Øst har besluttet at en andel av de regionale forskningsmidlene skal utlyses for å styrke fire områder i den kommende utlysningen av forskningsmidler. 

Publisert 10.03.2022

​Følgende områder er prioritert særskilt:

 • Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
  • Studier av tiltak for å forebygge tvangsbruk og selvmord
  • Studier av sammenhenger mellom arbeidsforhold, sikkerhetskultur og kvalitet 
 • Helsekompetanse
  • Studier av sammenhenger mellom helsekompetanse, mestring og kliniske utfallsmål
  • Studier av effekter av å styrke pasienter og/eller pårørendes helsekompetanse
 • Nye arbeidsformer og ny arbeids- og oppgavefordeling
  • Studier av erfaringer med og effekter av nye arbeidsformer og ny arbeids- og oppgavefordeling i diagnostikk og behandling
 • Digitale behandlingsformer innen psykisk helsevern
  • Studier av erfaringer med og effekter av digital behandling og oppfølging

 

Helsekom​​petanse

Helsekompetanse er personers evne til å finne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Prioritering av dette området bygger på regjeringens Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019–2023. Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen, 2019–2023 (regjeringen.no)


Digital behandling innen psykisk helsevern

Koronapandemien har medført økt bruk av digitale behandlingsformer innenfor flere fagområder. For pasienter i psykisk helsevern eller med avhengighetslidelser har digitale oppfølgings- og mestringsverktøy samt digitale samtaletilbud vært tilgjengelige i bred utstrekning. Området foreslås prioritert for å kunne styrke kunnskapsgrunnlaget om effekter av slike digitale tilbud.


Utlysn​ing

Utlysningen av målrettede forskningsmidler gjennomføres samtidig med den tematisk åpne hovedutlysningen av midler. Utlysningen skjer i mai 2022 med søknadsfrist i begynnelsen av september 2022.