Først i Norge med EKG-måling uten ledninger

Pasienter med langtids EKG-måling hjemme, har til nå måtte holde styr på fire ledninger og en bærbar boks. Nå kan de få en liten brikke festet på brystet i stedet. - Dette er mye enklere og mer komfortabelt for pasientene, sier avdelingssjef Anette Siebenherz i hjertemedisinsk avdeling.

F.v. avdelingssjef Anette Siebenherz, seksjonsoverlege Maria Lorentzson Omstad, seksjonsleder Katharina Wollebæk og sykepleier N
F.v. avdelingssjef Anette Siebenherz, seksjonsoverlege Maria Lorentzson Omstad, seksjonsleder Katharina Wollebæk og sykepleier Natalie Refsnes.

​Langtids-EKG brukes ved mistanke om hjerterytmeforstyrrelser.
- Pasientene som henvises hit til hjertepoliklinikken på Kalnes, kommer fra ulike fagområder. Felles for dem, er at de har behov for langtids EKG-måling for å undersøke hjerterytmen, sier seksjonsleder Katharina Wollebæk.

EKG (elektrokardiogrammet) registrerer de elektriske impulsene som sendes gjennom hjertet. Langtids EKG-registrering brukes for å påvise hjerterytmeforstyrrelser som ikke blir fanget opp ved vanlig EKG. Pasientens hjerterytme blir registrert i minst 24 timer, og registreringene tas opp på et minnekort.

Ledninger kan løsne

Fram til nå har alle disse pasientene hatt elektroder med ledninger festet på overkroppen, som fanger opp de elektriske signalene fra hjertet og overfører dem til en liten boks pasienten bærer med seg.

- Med dette utstyret hender det at ledninger løsner og vi får en ufullstendig registering. Ledningene må også fjernes når pasienten skal dusje, og det er ikke alle som syns det er enkelt å koble dem korrekt på igjen, sier avdelingssjefen.

Fornøyde pasienter

21. oktober i år fikk den første pasienten prøve det nye utstyret; en liten brikke som festes til brystet.

- Responsen fra pasientene som nå har prøvd den nye brikken, er veldig god. Pasienter som tidligere har hatt langtids EKG med ledninger, er veldig fornøyde med det nye utstyret, sier sykepleier Natalie Refsnes.

Natalie Refsnes med brikken som brukes

Natalie Refsnes med brikken som brukes

Kan undersøke flere

Brikken fra produsenten Livetec skal prøves ut i sykehuset fram til jul. Foreløpig har sykehuset 10 brikker som tas i bruk, og før nyttår vil mellom 100 og 150 pasienter ha prøvd det nye utstyret.

- Vi utfører omtrent 1800 målinger med langtids EKG årlig. Vi vil fortsette å gjøre EKG-målinger med det tradisjonelle utstyret også, men at vi nå har 10 ekstra måleapparater, gjør at vi kan få undersøkt flere pasienter som venter, sier Siebenherz.

Kan brukes i seks dager

Pasientene kommer til hjertepoliklinikken for å få apparatet koblet på. I brikken som sitter festet på brystet, er det et minnekort som lagrer hjerterytmeregistreringen. Batteritiden på dette måleutstyret er lang, så pasienten kan overvåkes opptil seks dager. Når registreringen er fullført, overfører sykepleier på hjertepoliklinikk data til et analysesenter i Nederland, hvor en kardiolog (hjertelege) går gjennom alle opptak.

- Analysesenteret vi samarbeider med, garanterer svar med fullstendig rapport innen tre dager.  Dersom det gjøres funn hvor det haster med tilbakemelding, kontakter kardiolog i Nederland vakthavende kardiolog på Kalnes for konferering, sier Siebenherz.

Hun har stor tro på det nye apparatet.
- Vi startet dette prosjektet for to år siden, og vi er veldig fornøyde med å endelig kunne ta det i bruk. Vi vet at det er flere sykehus som nå følger med på hvilke erfaringer vi gjør, og vi regner med at denne nye måten å måle på, vil bli tilgjengelig for pasienter i flere sykehus i nærmeste framtid, sier hun.  

Illustrasjoner av EKG-måling med og uten ledninger

Foto: Livetec