logo

Forstår at mange ansatte har det tøft

Belastningen på de ansatte ved sykehusene har vært stor i snart to år. – Jeg skjønner at mange er slitne, og jeg forstår den frustrasjonen som kommer frem, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Publisert 12.12.2021
Sist oppdatert 12.01.2023
Terje Rootwelt

Mange ansatte hadde håpet på en noe mindre travel høst og vinter, men slik ble det ikke. De siste ukene har det vært svært høyt belegg ved de fleste sykehusene på grunn av flere covid-19-innlagte, andre virussykdommer og øvrig sykelighet i samfunnet.

– Det er tøft for ansatte å stå i en så krevende og usikker situasjonen i lang tid, sier Rootwelt. Han mener at smitteverntiltak og risiko for smitte med lokale utbrudd på sykehusene gjør at arbeidshverdagen for mange er tyngre, selv med et tilsvarende antall pasienter som tidligere.

– Nå er det attpåtil klart høyere belegg enn vanlig, sier Rootwelt. Han vet at det har vært ekstra slitsomt de siste ukene fordi det også har vært mye sykdom blant ansatte og fravær grunnet syke barn.

– De ansatte har gjort en stor jobb for å opprettholde et forsvarlig pasienttilbud, og det er utvist stor fleksibilitet. Jeg er imponert over den innsatsen som er lagt ned, sier Rootwelt.

Han er opptatt av god dialog med de ansattes organisasjoner, og mener det blir viktig å diskutere både bemanning, oppgavedeling, kapasitet og utdanning framover.

– Her vil også den varslede helsepersonellkommisjonen spille er viktig rolle, ikke minst med tanke på intern oppgavedeling på sykehusene.

Rootwelt mener det er bra at ansatte sier ifra når forholdene er krevende, men han er opptatt av at vi samtidig trygger pasientene på at de får god og nødvendig behandling når de kommer til oss. – Vi er dessverre nødt til å utsette en del behandlinger, men vi vil fortsette å ivareta øyeblikkelig hjelp og annen behandling som ikke kan vente, sier Rootwelt.