Forvirret og fortvilet

Å bli akuttinnlagt på sykehus kan være en forvirrende opplevelse. Og særlig om du har demens. Hvor ille er det – og hva kan sykehusene gjøre?

Illustrasjon

Kronglete korridorer og forvirrende skilting, utilgjengelig eller uforståelig informasjon, og generelt manglende kunnskap om hvordan man snakker med og forholder seg til personer med kognitiv svikt, er utfordringer det må tas tak i, dersom sykehusene skal bli mer demensvennlige.

Dette var noe av utgangspunktet for at Nasjonalforeningen for folkehelsen opprettet prosjektet «Demensvennlig sykehus». Sykehusene som er med, er Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Akershus universitetssykehus i Helse Sør-Øst og Haraldsplass Diakonale Sykehus i Helse Vest. Prosjektet har som mål å utvikle et tilpasset pasientforløp med bedre organisering, tilrettelegging og behandling av pasienter med kognitiv svikt/demens ved Akershus universitetssykehus.

Med økende forekomst av eldre, vil også forekomsten av demens øke. I dag har over 77 000 mennesker i Norge, demens. Antakelig vil det i 2040 finnes så mange som 135 000 her i landet med demens. Derfor vil det være behov for et mer demensvennlig samfunn – som også innebærer mer demensvennlige sykehus.

Les mer på Nasjonalforeningen for folkehelsens nettside