Full gjennomgang av operasjoner på Sørlandet

De siste dagene har pasienter på Sørlandet fortalt om alvorlige konsekvenser etter å ha blitt operert av en lege ved Sørlandet sykehus.

Sørlandet sykehus

Dette er en svært alvorlig sak og Helse Sør-Øst vil følge opp Sørlandet sykehus tett i tiden framover.

- Det aller viktigste nå er at alle pasientene blir godt ivaretatt. Sykehuset har forsikret oss om at de kontakter de pasientene som har blitt operert av den aktuelle legen. Pasienter og pårørende som er bekymret kan også kontakte sykehuset direkte. Sykehuset har også forsikret oss om at den aktuelle legen ikke har pasientrettet tjeneste inntil Helsetilsynet er ferdig med sin gjennomgang sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

- Vi ønsker videre å få full oversikt over alle forhold rundt operasjonene. Etter en dialog med ledelsen ved Sørlandet sykehus er vi enige om at vår konsernrevisjon skal gjennomføre en revisjon av denne saken, sier Frich.

Saken er til behandling i Helsetilsynet, og Sørlandet sykehus vil bidra til at Helsetilsynet får gjort sin gjennomgang på en god måte.

Se nettsak på Sørlandet sykhus' nettsider.