logo

Går videre med planlegging av akuttbygg i Kristiansand

Styret i Helse Sør-Øst har 16. desember godkjent at planleggingen for akuttbygg Kristiansand ved Sørlandet sykehus HF videreføres til konseptfase. Prosjektet innebærer nybygg og ombygging ved eksisterende sykehus i Kristiansand, som skal romme somatiske mottaksfunksjoner, intensiv- og intermediærbehandling.

Publisert 16.12.2021
​Prosjektet Akuttbygg Kristiansand kan realiseres som en kombinasjon av nybygg og ombygging av eksisterende bygningsmasse eller som et separat nybygg. Den eksisterende bygningsmassen har et betydelig vedlikeholdsetterslep.

Tre alternativer skal utredes
I konseptfasen skal det utredes tre alternativer i tillegg til nullalternativet. Denne tabellen oppsummerer alternativene:

Alternativer

​Akuttområde​
​Intensivplasser
​Intermediær
​Operasjon
​Nullalternativ
Dagens løsning

Dagens løsning
Dagens løsning
​Dagens løsning
​Alternativ 1
 • ​​​​Akuttmottak
 • Observasjonspost
 • Helikopterlandingsplass

 • ​Intensiv
 • Nyfødt intensiv

 • ​Kirurgisk intermediær
 • Medisinsk intermediær
​Dagens løsning
​Alternativ 2
 • ​Akuttmottak
 • Observasjonspost
 • Helikopterlandingsplass
 • ​In​tensiv

(Dagens løsning for nyfødt intensiv


 • ​Kirurgisk intermediær

(Dagens løsning for medisisnk intermediær)

 • ​Hybridstue
 • Robotstue
 • Sectiostue
 • Fjerde operasjonsstue
​Alternativ 3
 • ​Akuttmottak
 • Observasjonspost
 • Helikopterlandingsplass
 • ​Intensiv
 • Nyfødt intensiv
 • ​Kirurgisk intermediær
 • Medisinsk intermediær
 • ​Hybridstue
 • Robotstue
 • Sectiostue
 • Fjerde operasjonsstue

Saksfrem​​legg til styret i Helse Sør RHF (helse-sorost.no)