logo

GK Inneklima har blitt tildelt en av to kontrakter for luftbehandling i sentralbygget

Onsdag 1. desember signerte prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen kontrakt med GK Inneklima for leveranse av luftbehandling til behandlings- og servicebygget. Kontrakten har en verdi på ca. 208 millioner inkludert mva.

Publisert 02.12.2021
Sist oppdatert 07.12.2021
Kontraktsignering

SIGNERT: Line Rødal (NSD), Arnstein Hodne (NSD), Leif Øie (GK), Håvard Pallin Grønning (GK), Torstein Tveiten (NSD). Foto: Helse Sør-Øst RHF

Luftbehandling til sentralbygget i det nye sykehuset er delt opp i to entrepriser: En for behandlings- og servicebygg, og en for poliklinikk- og sengebygg. De fire nevnte byggene utgjør til sammen ca. 90 000 kvadratmeter og blir omtalt som sentralbygget til nytt sykehus i Drammen.

GK Inneklima AS skal levere luftbehandlingsanlegg, laboratorieventilasjon, diatermiavtrekk og felles opphengssystem for behandlings- og servicebygg.

– Luftkvaliteten på et sykehus er vesentlig for å beskytte pasienter som ofte er i en sårbar situasjon. Luftkvaliteten er også viktig for å skape et forsvarlig arbeidsmiljø for sykehuset ansatte. Anleggene er til dels komplekse og teknologisk avanserte. Vi er stolte over tilliten fra Helse Sør-Øst, sier divisjonsdirektør entreprise Leif Øie fra GK Norge.

– Med GK Inneklima får vi en dyktig leverandør til nytt sykehus i Drammen med utstrakt erfaring fra tilsvarende leveranser til sykehus. Vi ser frem til et godt samarbeid og ønsker de velkommen til byggeplassen, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne.​​