logo

God fremdrift i arbeidet med UiO Campus sør

Fredag forrige uke møttes representanter fra Sørlandet sykehus HF, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder og Agderkommunene til et heldags samarbeidsmøte.

Publisert 19.10.2021
Bilde av alle møtedeltagerne

​Bak f.v. Øyvind Holme, Tor Harald Christiansen, Jens Petter Berg, Knut Lundin
2.rad f.v: Morten Brekke, Katarina Johansen, Jan Frich, Ivar Gladhaug, Hans Mossin, Frode gallefoss
Foran f.v.: Erik Thortveit, Janne Rossen, Nina Mevold, Elin Rosvold, Susanne Hernes, Heidi Haven og vegard Vige

- Jeg tror jeg har alle møtedeltakerne med meg når jeg sier at dette var et veldig positivt møte som bar preg av at vi jobber godt sammen med felles mål om desentralisert medisinutdanning ved SSHF og Agder, sier Nina Mevold.

Fakultetsledelsen ved Det medisinske fakultet UiO, kommuner og Universitetet i Agder (UiA) fikk sammen med involverte personer ved SSHF, kommunene og Helse Sør-Øst, en gjennomgang av status for arbeidet for realisering av desentralisert medisinutdanning ved Sørlandet sykehus – UiO Campus sør.
Deltakerne fikk informasjon om hvor langt en har kommet i prosjektarbeidet og de diskuterte  forventninger fra de ulike partene. Studentrepresentant Katarina Johansen gav gode innspill om hvilke ønsker studentene har til en medisinutdanning på Sørlandet.
Det ble også tid til en omvisning i Senter for kreftbehandling, og det ble vist en film som viser status for Nybygg psykisk helse.

- Jeg oppfatter at deltakerne var godt fornøyd med det som ble presentert. Tilbakemeldingene var positive, også med tanke på tempo og at vi allerede våren 2022 kan presentere timeplanen for den første modulen, sier Nina Mevold. 
- Selv er jeg imponert over hvor langt prosjektet under ledelse av Øyvind Holme har kommet i sine forberedelser, legger hun til.
Dette blir bekreftet av dekan ved UiO.
- Vi ser at planleggingen av UiO Campus sør nå er kommet langt, og vi er imponert over alt arbeidet som er lagt ned ved Sørlandet sykehus. Vi setter også stor pris på kontakten som er opprettet med kommunene og med Universitetet i Agder, sier dekan Ivar P. Gladhaug. 

Etter omvisningen uttrykker prodekan tilfredshet ved de lokalene de kommende studentene blir tilbudt.
- Det er viktig for studentene å ha gode lokaler for undervisning med lesesalsplasser og sosiale møteplasser. Lokalene som planlegges i Kristiansand, vil etter vår oppfatning fungere veldig godt, sier Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiet. 
Planene så langt er at de første ti studentene skal komme til UiO Campus sør høsten 2023 når de skal i gang med femte studieår. De skal første halvår ha undervisning i kvinnesykdommer, fødsel og barnesykdommer. Siste halvdelen av femte studieår blir det etter planen undervisning i allmennmedisin og samfunnsmedisin med praksis i helsetjenesten og på sykehus i Agder.