logo Helse Sør-Øst

God start for en mer moderne pasientjournal

‒ Jeg må nesten sitere en av sykepleierne her etter oppstarten av DIPS Arena. Han sa at dette var som å gå fra cash til Vipps ‒ og det er jo nesten litt sånn, sier overlege Sara Matre Grønn ved akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus.

Publisert 23.06.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Overlege Sara Matre Grønn  på kontoret

Det er en drøy måned siden oppstart med DIPS Arena for nesten 3000 ansatte i klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus.

‒ Akkurat nå aner vi bare konturene av hva vi kan gjøre i programmet. Vi må bli litt mer kjent med det først, men sammenliknet med DIPS Classic vil jeg si at Arena gir mange muligheter, sier overlege Sara Matre Grønn som er en av 242 superbrukere.

​I hennes avdeling er det ofte nødvendig å gjøre vedtak om tvang.

‒ I den nye vedtaksmodulen er noe intuitivt, men så knoter vi litt enkelte steder. Om det skyldes at vi ikke kan modulen godt nok, eller at vi kommer til å melde inn endringsønsker, har vi ikke funnet ut av ennå. Uansett er det godt å bare registrere vedtaket én gang istedenfor tre, slik vi måtte med den gamle metoden, sier Grønn.

Første​​ trinn i regional løsning

Portrett av Terje Rootwelt

Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

‒ Det er svært gledelig at det første trinnet i en regional oppgradering til en mer moderne journalløsning har gått så bra. Oslo universitetssykehus og prosjektet skal ha ros for godt arbeid og ikke minst grundig opplæring av alle medarbeidere, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Nå følger videre utrulling på alle helseforetakene i Helse Sør-Øst fram mot 2025.

‒ Det innebærer at dagens ti DIPS-installasjoner skal samles til én felles installasjon for alle foretakene i regionen, noe som vil gjøre fremtidige oppgraderinger og samhandling mye lettere enn i dag, sier han.

 

Superbrukere sentrale

Ansatte innen psykisk helsevern i Oslo universitetssykehus gikk over på DIPS Arena 8. mai i år. Enkelte moduler må de fortsatt inn i DIPS Classic for å bruke​, men da via Arena. Slik blir det fram til neste år. 6. mars 2023 skal resten av klinikkene i Oslo universitetssykehus ta i bruk den nye journalløsningen.

Anne Fossum, som er lokal prosjektleder på Oslo universitetssykehus, sier oppstarten har gått veldig fint.

‒ Vi har laget kompetanseplaner og så har lederne tildelt kompetansekrav ut fra de rollene den ansatte har i klinikken. I prosjektet har vi kun kjørt klasseromskurs for superbrukerne og for de som skal bruke vedtaksmodulen. All annen opplæring har skjedd via e-læring. Ansatte har også fått tilgang til opplæringsverktøy via en nettportal vi har kalt Alto​​​portalen, forteller Fossum. ​

Portrett av Anne Fossum

Anne Fossum, prosjektleder ved Oslo universitetssykehus. (Foto: Rune S. Bertinussen)

Hun mener læring fra tidligere innføringer av Arena sammen med økt digital modenhet som følge av pandemien, har bidratt til at prosjektet har gått såpass greit. Så langt har det bare kommet ønsker om mindre justeringer i programvaren.

 

Viktig skr​itt

Medisinsk direktør Hilde Myhren, oppsummerer første fase av innføringen ved Oslo universitetssykehus:

‒ Vi er svært tilfredse med at første trinn i innføringen har vært vellykket. Det betyr mye å få ny og bedre funksjonalitet inn i vårt elektroniske pasientjournalsystem, som brukes av så mange hver dag. Videre er det viktig å finne formen på god innføring når vi nå skal videre til somatikken. En modernisert pasientjournal er viktig for å kunne utvikle journalføringen til mer strukturerte data, noe som øker deling og gjenbruksverdien både til samhandling og til kvalitetsregistre.​

Les mer om prosjektet

​​