God start for hvite biler

To hvite syketransportbiler fra Sykehuset Østfold har kjørt nesten 600 turer siden begynnelsen av september. - Ut fra antall turer, er det ingen tvil om at denne typen transport er nyttig, sier seksjonsleder Ove Bergsvenstuen ved ambulanseseksjon i Moss.

Fra v. Maria Lunde Nilsen og Vegard Ørmen som er to av medarbeiderne på hvit syketransport, og seksjonsleder Ove Bergsvenstuen ved ambulanseseksjonen i Moss.

​​I mai startet tilbudet om hvit bil, som brukes til transportoppdrag hvor pasienten må ligge men det ikke er behov for medisinsk overvåkning eller behandling. Etterspørselen etter ambulansetjenester og pasienttransport har økt med 70 prosent de siste årene, og det er en forventning om økning også i årene som kommer. Målet er at de nye hvite syketransportbilene kan bidra til å lette noe av arbeidsmengden til ambulansetjenesten.

Les hele saken på Sykehuset Østfolds nettsider