logo

Gode resultater for pakkeforløp kreft

I 2021 ble 73 prosent av alle pakkeforløp for utredning av kreft gjennomført innenfor standard forløpstid. – Sykehusene har gjort en god jobb med pakkeforløpene gjennom hele pandemien, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich. 

Publisert 11.02.2022
Sist oppdatert 17.02.2022

Det er mål at minst 70 prosent av pasienter som utredes for kreft skal få gjennomført utredningen innen standard forløpstid. Hensikten med pakkeforløpene er å standardisere utredningene og at pasienter ikke skal oppleve unødvendige forsinkelser i utredning, diagnostikk og behandling.

– Sykehusene har gjort en god jobb med pakkeforløpene i 2021 og har prioritert utredning og behandling av pasienter med alvorlig sykdom gjennom hele pandemien, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Helseforetak/sykehusAndel
Sykehuset Vestfold77
Oslo universitetssykehus75
Sykehuset Telemark75
Sykehuset Innlandet74
Sørlandet sykehus72
Sykehuset Østfold72

Ved Sykehuset i Vestfold er det 77 prosent av alle pakkeforløp som gjennomføres innenfor standard forløpstid.
– Resultatene kommer som følge av mange års målbevisst arbeid. Dette har krevd god innsats fra alle ledd i organisasjonen, men forløpskoordinatorenes kompetanse og innsats har vært særlig viktig, sier kreftkoordinator Kristine Lindhjem.

Alle pakkeforløp ved sykehuset har en koordinator, som er pasientens kontaktperson og los gjennom systemet. De er også sentrale i de jevnlige forløpsgjennomgangene som gjøres for å finne flaskehalser og utfordringer som gir unødig venting, sier Lindhjem.

Helseforetak/sykehusAndel
Sykehuset Innlandet90
Sykehuset Telemark86
Sykehuset Østfold86
Sykehuset i Vestfold 84

Helseforetak/sykehusAndel
Sykehuset Telemark96
Oslo universitetssykehus95
Sørlandet sykehus93
Sykehuset Østfold92

Helseforetak/sykehusAndel
Sørlandet sykehus91
Diakonhjemmet Sykehus83
Sykehuset Innlandet78
Sykehuset Telemark72

For 18 av 26 forløp ligger Helse Sør-Øst over den nasjonale målsettingen på 70 prosent i 2021.
En mann med briller

Viseadministerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich

– Nå blir det viktig for sykehusene å arbeide godt og systematisk med å forbedre de forløpene vi ennå ikke er gode nok på, som for eksempel lungekreft, lymfekreft, prostatakreft, sier Frich.

Det regionale innsatsteamet for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal bidra til erfaringsdeling og læring for å forbedre forløpene og redusere uønsket variasjon. Innsatsteamet har representanter fra alle helseforetak og sykehus med opptaksområde og ledes av Helse Sør-Øst RHF.

I 2022 er pakkeforløp hjem for kreftpasienter et nytt innsatsområde.  

– Målet med pakkeforløp hjem er å bidra til bedre forløp fra spesialisthelsetjenesten til videre oppfølging av fastlege og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Her ligger det en felles oppgave for sykehusene og kommunene om å styrke samarbeidet slik at pasientene opplever sømløse overganger, sier Frich.