logo

Helse Sør-Øst er i gul beredskap

Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene i regionen er i gul beredskap. Det betyr blant annet at planlagt behandling utsettes og at helseforetakene omdisponerer både personell og andre ressurser for å kunne behandle pasienter med koronasmitte på best mulig måte.

Publisert 13.03.2020
Sist oppdatert 15.03.2022

Fredag formiddag hadde våre sykehus 22 pasienter innlagt med koronasmitte. Fem av disse er på intensivavdelinger, hvorav fire på respirator. Vi har 157 intensivplasser i dag, og det er planer i alle helseforetakene for å utvide dette til flere plasser.  Om lag 1500 av til sammen 80000 ansatte er i karantene – dette tallet varierer noe, da noen er på vei ut av karantene mens andre er omfattet av nye karanteneregler.

- Dette er en utfordrende situasjon, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus, og jeg vil berømme alle ansatte og ledere som gjør en stor innsats i sykehusene.

Omdisponerer ressurser

Vi arbeider kontinuerlig med å sikre tilstrekkelige ressurser som personell, smittevernutstyr og intensivkapasitet. Dette vil bli utfordrende, men med god samordning i regionen vil vi utnytte ressursene best mulig.

For de som blir alvorlig syke, vil det ofte være behov for respiratorbehandling. Det er ulike typer respiratorer i bruk og totalt er det rundt 400 respiratorer tilgjengelig i Helse Sør-Øst.

AMK-sentralene i Helse Sør-Øst opplever stor pågang for tiden. Vi vil gjenta oppfordringen om at man bare ringer nødtelefon når man har bruk for øyeblikkelig hjelp da vi må unngå å overbelaste systemet.

Mediehenvendelser og innsynsbegjæringer

Både Helse Sør-Øst RHF og våre helseforetak opplever stor pågang fra media. Vi ber om forståelse for at våre ledere har begrenset kapasitet til å besvare henvendelser i den krevende situasjonen vi står i. Vi vil gjennomføre jevnlige pressebriefer der vi svarer på spørsmål. Det vil også ta lengre tid enn vanlig å besvare innsynsbegjæringer.

- Nå skal ledere og medarbeidere prioritere beredskap, forsvarlig helsehjelp og øyeblikkelig hjelp, og vi ber derfor om forståelse for at svar på ulike forespørsler fra andre vil ta noe lengre tid, sier Lofthus.