logo Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst fordeler 18 millioner til brukerorganisasjonene

Helse Sør-Øst utlyser hvert år midler til brukerorganisasjoner i regionen. Dette er ment som et bidrag til ulike aktiviteter rettet mot brukere. 

Publisert 26.04.2022

- I 2022 har vi prioritert å øke tilskuddet til noen organisasjoner innen psykisk helsevern og spiseforstyrrelser, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF. Disse organisasjonene har merket en økt pågang fra pasienter og pårørende.

​Store og små organisa​sjoner

Søknadsberettigede organisasjoner varierer i størrelse, fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) som den største paraplyorganisasjonen med fylkeslag med opp til 77.000 medlemmer til enkelte organisasjoner med noen titalls medlemmer. Enkelte store organisasjoner har ansatte, mens de mindre organisasjonene vanligvis drives av valgt styre på frivillig basis.​

Lavere aktivitet under pandemien

Som de fleste frivillige organisasjoner har brukerorganisasjonene hatt lavere aktivitet i 2021 på grunn av Covid-19-pandemien. Flere planlagte aktiviteter er blitt avlyst av smittevernhensyn. Derfor har flere brukerorganisasjoner søkt om å overføre hele eller deler av tilskuddet mottatt i 2021 til 2022. Som følge av denne overføringen har noen brukerorganisasjoner ikke søkt om nytt tilskudd for 2022, eller de har søkt om mindre tilskudd for 2022 enn tidligere år.

- Brukerorganisasjonene spiller en viktig rolle i arbeidet for en bedre og mer likeverdig helsetjeneste. Nå som samfunnet er åpnet opp, er det endelig mulig for dem å ta opp igjen normal drift og planlagte aktiviteter, sier Jan Frich.