Helse Sør-Øst: Godt 2018-resultat styrker investeringsevnen

Helse Sør-Østs foreløpige resultat for 2018 er på vel 1 600 millioner kroner. Det er omtrent dobbelt så høyt som budsjettert. - Det gode resultatet for 2018 styrker vår evne til å gjennomføre planlagte investeringer, forteller administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

​Endelig årsregnskap for 2018 fastsettes av styret i Helse Sør-Øst RHF 25. april.