Helse Sør-Øst på budsjett per september

Foretaksgruppen Helse Sør-Øst har ved utgangen av september et økonomisk resultat på 631 millioner kroner, som er i tråd med budsjett.

Foretaksgruppens resultat på årsbasis forventes å bli bedre enn budsjettet på 858 millioner kroner.

Sykehuset Innlandet har en krevende økonomisk situasjon. Helse Sør-Øst RHF vil følge omstillingsarbeidet i Sykehuset Innlandet, både når det gjelder resultatutviklingen i 2018 og de planer som legges for budsjett 2019. Det regionale helseforetaket har satt av særskilte ressurser som følger opp arbeidet i Sykehuset Innlandet.