logo

Helse Sør-Øst skal anskaffe regional prosessplattform

Helse Sør-Øst RHF starter nå anskaffelsen av en regional prosessplattform. Plattformen skal bidra til bedre koordinerte pasientforløp og til at sykehusene raskere får IKT-løsninger som dekker behovene deres. 

Publisert 20.12.2021
Sist oppdatert 29.04.2022
Illustrasjon regional prosessplattform
​En felles prosessplattform vil gjøre det mulig å lage løsninger som automatisk varsler og styrer oppgaver til riktig fagperson med riktig informasjon på tvers av IKT-systemer og behandlingssteder. Styret i Helse Sør-Øst RHF sa i møtet 16. desember ja til å starte anskaffelsen.

Knytter samm​en fagsystemene i en arbeidsprosess

I pasientbehandlingen brukes det i dag mange fagsystemer. For at informasjonen skal flyte best mulig mellom alle disse, må de være integrert. Slik skal helsepersonell blant annet slippe å registrere samme informasjon flere ganger. 

Selv om mange systemer «snakker godt sammen» i dag, mangler regionen et felles verktøy for å kunne styre arbeidsprosesser som går på tvers av fagsystemene. 

Foto av Rune Simensen.

Rune Simensen

– I en prosessplattform vil vi kunne definere hvilke steg og oppgaver som ligger i en arbeidsprosess og på den måten knytte sammen fagsystemene som er involvert i arbeidsprosessen. Vi vil også kunne automatisere noen av stegene i en arbeidsprosess, sier Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF.

Raskere ​​​endringsevne

Prosessplattformen legger også til rette for raskere å kunne møte endrings- og utviklingsbehov i regionen. Ved hjelp av plattformen vil det være mulig å raskt ta i bruk nye applikasjoner med brukergrensesnitt tilpasset pc-er, nettbrett og mobiltelefoner og med minimalt behov for programmering. 

– I stedet for alltid å måtte kjøpe en ny løsning når nye behov melder seg på helseforetakene, får vi nå et smidigere alternativ. I dag dekker vi nesten alle nye behov ved å anskaffe en løsning som allerede finnes i markedet. Disse anskaffelsesprosessene tar lang tid. Ofte tar det også lang tid å endre løsninger som er tatt i bruk når nye behov dukker opp, sier Simensen.

Prosessplattformen skal kunne kombineres med andre hyllevareløsninger utviklet av leverandører både i Norge og internasjonalt.  

– Det viktigste er at disse ulike løsningene fungerer godt sammen og understøtter arbeidsprosessene på en god måte, sett fra både pasientens og helsepersonellets ståsted. Vi vil fremover både fortsette å kjøpe hyllevareløsninger fra markedet og å utvikle løsninger basert på prosessplattformen, sier Simensen. 

Tas først i bruk på ​digital hjemmeoppfølging

Prosessplattformen skal først tas i bruk innen digital hjemmeoppfølging. Stadig flere sykehus tilbyr pasienter oppfølging i eget hjem, og det pågår i dag over 70 ulike initiativ knyttet til tjenester for hjemmeoppfølging på sykehusene i regionen.  
Plattformen skal først testes på digital hjemmeoppfølging av KOLS-pasienter på Sykehuset i Vestfold og Vestre Viken.  Etter utprøvingen her, er videre plan å bruke plattformen også på andre områder.