logo Helse Sør-Øst

Helsefellesskapene i gang med arbeidet

Helsefellesskapene skal bidra til at pasientene gis gode og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Alle helseforetakene i regionen er nå i gang med arbeidet i helsefellesskapene.

Publisert 07.04.2022
Sist oppdatert 12.01.2023

Fysioterapeut og pasient

​I helsefellesskapene møtes representanter fra helseforetak, tilhørende kommuner, fastleger og brukere for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Barn og unge, alvorlig psykisk syke, pasienter med flere kroniske lidelser og skrøpelige eldre skal prioriteres.

- Dette er pasientgrupper som har behov for tjenester fra både egen kommune og sykehuset. For disse pasientene er det særlig viktig at vi planlegger og utvikler tjenestene i fellesskap, sier avdelingsdirektør for samhandling og brukermedvirkning i Helse Sør-Øst RHF Knut Even Lindsjørn.

Oppdraget med å etablere helsefellesskap ble gitt til helseforetakene i starten av 2020. Som følge av pandemien ble etableringen forsinket i noen av opptaksområdene. Nå er alle de åtte helsefellesskapene i regionen godt i gang med arbeidet i sine helsefelleskap.

Helse Sør-Øst RHF har i mange år drevet et regionalt samhandlingsnettverk. Dette nettverket har vært ekstra nyttig både under pandemien og i arbeidet med å etablere helsefellesskapene.

Innspill i fellesskap

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om at det sendes inn felles innspill fra kommunene og helseforetaket til Nasjonal helse- og sykehusplan 2024-2027. Det bes blant annet om gode eksempler på tjenester som blir utviklet i fellesskap for de fire prioriterte pasientgruppene. De blir også bedt om å konkretisere hva om er mest krevende for å nå målene om mer sammenhengende, bærekraftige tjenester for pasienter med sammensatte behov. Fristen for innspill er 1. april 2022.

Les mer:

 

​