Helseministerens krav til sykehusene i 2019

Kortere ventetider innen psykisk helsevern og raskere omstilling i helsetjenesten. Dette var helseministerens viktigste krav til sykehusene i årets sykehustale.

– ­ Skal vi klare å innfri fremtidens forventninger og videreutvikle pasientens helsetjeneste, vil det kreve vilje til å tenke nytt. Men dette er ikke nok. Endringstakten må opp, sa Høie i sin tale.

Flere av helseregionenes oppdrag for 2019 handler om at pasienten skal få større medvirkning, og at behandlingen i større grad legger til rette for den enkeltes behov.

Les hele saken på regjeringens nettside