logo

HENT er tildelt to kontrakter for innvendige arbeider til nytt sykehus i Drammen

Nylig signerte prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen kontrakt med HENT AS for innredningsarbeider til en verdi av ca. 600 millioner kr. inkludert mva.

Publisert 07.12.2021
Sist oppdatert 08.12.2021

Signering

TO KONTRAKTER: Tirsdag 30. november signerte prosjektdirektør Arnstein Hodne (t.v) på vegne av Helse Sør-Øst RHF og Morten Spakmo, produksjonssjef i HENT, kontrakt om innredningsarbeidene i behandlingsbygget, poliklinikkbygget og servicebygget i nytt sykehus.

HENT skal levere innvendige arbeider til behandlingsbygget, poliklinikkbygget og servicebygget i nytt sykehus.

Innvendige arbeider er delt opp i tre entrepriser: En for behandlingsbygget, en for poliklinikk og servicebygg og en for sengebygget. HENT har fått kontrakter for innredningsarbeider på de to første entreprisene. Avtalen for entreprisen til behandlingsbygget har en verdi på ca. 370 millioner kroner inkludert mva. Entreprisen til poliklinikkbygget og servicebygget har en avtaleverdi på ca. 220 millioner kroner. Det pågår også en konkurranse for innredningsarbeider for sengebygget.

Kontraktene omfatter leveranse av komplette innvendige bygningsmessige arbeider i behandlingsbygget inkludert glassgaten, poliklinikkbygg og servicebygg. Leveransen inkluderer innervegger, innside yttervegger, himlinger, gulvbelegg/ fliser og rekkverk og håndløper i trapper og på gangbroer. Fast inventar er medtatt i egen entreprise.

–   HENT er en erfaren entreprenør med god gjennomføringsevne i store byggeprosjekt, som allerede er godt etablert på byggeplassen. Vi ser frem til videre samarbeid med HENT innenfor et nytt område, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne.​

–   Vi er både ydmyke og stolte over at Helse Sør-Øst har vist oss denne tilliten. Vi ser virkelig fram mot den kommende samhandlingsfasen og påfølgende produksjonsstart. For oss er dette en bekreftelse på at vi ligger helt i front når det gjelder sykehusbygging, sier produksjonssjef Morten Spakmo i HENT.

Arbeidene med planlegging og samhandling starter allerede nå. Produksjonsstart er sommeren 2022 med ferdigstillelse i 2024.