logo Helse Sør-Øst

Historien om Iben

Historien om Iben er en kort film som forteller hva Helse Sør-Øst ønsker å oppnå med digitalisering, og hva dette konkret betyr for pasienter og helsepersonell. 

Publisert 26.04.2022
Sist oppdatert 27.04.2022
Helse Sør-Øst ønsker med realiseringen av regional delstrategi for teknologiområdet å gi pasienter, innbyggere og ansatte bedre digitale muligheter. Gjennom ny teknologi og mer dynamiske innføringsformer legges det til rette for økt endringsevne og mer brukerorienterte tjenester som tilsvarer de reelle og aktuelle behov.

- Historien om Iben viser både hvordan vi skal legge til rette for bedre samhandling og understøtte kommunikasjons- og dokumentasjonsbehov, og hvordan vi kan omsette gode ideer raskt i konkrete løsninger, sier fagsjef for di​gital innovasjon Nis Johannsen i Helse Sør-Øst RHF. Det handler om å forbedre den eksisterende systemporteføljen og den tekniske infrastrukturen, men også om å skape et bedre samarbeid mellom sykehusene, innbyggerne, aktører i markedet og andre. 

-  Kort fortalt vil vi være mer fleksible og i bedre takt med de utfordringer og muligheter som den generelle utviklingen i samfunnet medfører sier Johannsen.


​​