Hjelp pasienten med å velge behandlingssted

Fastlegen er pasientens viktigste rådgiver ved valg av behandlingssted. I samarbeid med pasienten kan legen undersøke ventetider og finne det beste alternativet for pasienten.

​Når pasienter henvises til sykehus, har de rett til å velge hvor de vil ha undersøkelse eller behandling. Pasienten kan velge mellom alle offentlige og flere private behandlingssteder. Her har fastlegen en viktig rolle.

Hjelp til å velge behandlingssted

For å ta gode valg, er det nødvendig med relevant informasjon. I mange tilfeller er det stor variasjon i ventetider mellom ulike behandlingssteder. På helsenorge.no/velg-behandlingssted kan du sammenlikne ventetider, kvalitet og antall utførte behandlinger. Det er en fordel å gjøre dette allerede før henvisningen sendes. Helsepersonell kan også ringe direkte til en pasientrådgiver: 800 50 004. De har god oversikt og kan gi nyttig informasjon i valg av behandlingssted for dine pasienter. Pasientrådgiverne har også oversikt over avtalespesialister.

Informasjon til pasienter

Pasienter kan ringe veiledningstjeneste for helsenorge.no (23 32 70 00) og be om å få snakke med en pasientrådgiver. Pasientrådgiverne er sykepleiere med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. De kan gi informasjon om ventetider, om spesialisthelsetjenestens tilbud i den enkelte region og om pasientrettigheter. Pasientrådgiverne har også oversikt over avtalespesialister, og tilbud innen ordningen Raskere tilbake.

Fritt behandlingsvalg kan gi din pasient raskere behandling!