Hjemmebehandling med langvarig intravenøs antibiotika

Prosjektet «Hjemmebehandling med langvarig intravenøs antibiotika» ved Sørlandet sykehus er godt i gang. Prosjektgruppen har designet egne kostnadsbesparende bærevesker.

Infusjonspumpe installert i bæreveske (foto: Marthe Syvertsen)

Pasienter under langvarig antibiotikabehandling må ofte tilføres intravenøs antibiotika inntil seks ganger i døgnet og krever pasienten innlagt under behandlingsperioden (ofte 4-6 uker). Denne behandlingsformen er kapasitetskrevende for sykehuset og en potensiell frihetstyv for pasienten. Dette har Sørlandet sykehus funnet en løsning på. Prosjektet omhandler ett nytt pasientforløp for pasienter som er inneliggende for intravenøs antibiotikabehandling. Ved hjelp av en forhåndsprogrammert infusjonspumpe kan pasienten reise hjem og fortsette behandlingen i kjente omgivelser uten å bli institusjonalisert. For å kunne bære på den tilkoblede infusjonspumpen trenger pasienten en spesiell bæreveske utviklet via en designer og prosjektleder, Marianne Jacobsen. I februar ble kontrakten for bæreveskene signert og nå er testingen i gang. SSK, SSA og SSF har alle gått til innkjøp, opplæring og bruk av infusjonspumpen utstyrt med den nye bærevesken. Gjennom avtale med kommunene i regionen får pasientene brukerhjelp av hjemmesykepleien.

Prosjektleder Marianne Jacobsen (foto: Marthe Syvertsen)

Prosjektleder Marianne Jacobsen (foto: Marthe Syvertsen)

Jacobsen har sendt med pasientene et spørreskjema for å kartlegge brukertilfredsheten. Hun har allerede fått svar på over halvparten og er svært tilfreds med resultatet. «Pasientene er veldig fornøyde. Fremfor å behandles inneliggende ved et sykehuset kan pasienten behandles i eget hjem. Dette gir pasienten frihet til å være hjemme og ha muligheten til å være i jobb/utdanning/opptrening under behandling».

Prosjektet har fått SSHFs Innovasjonspris i 2017 for årets tjenesteinnovasjon (Idemottaket), ble omtalt av NRK og mottok også innovasjonsmidler fra HSØ.

Foto: Marthe Syvertsen