Høie åpnet helsearkiv og møtte sykehusansatte på Tynset

Helse- og omsorgsminister Bent Høie møtte i går pasienter og ansatte ved Sykehuset Innlandet Tynset før åpningen av Norsk helsearkiv.

Høie og Andersgaard

Helseministeren sto sammen med kulturminister Trine Skei Grande for den offisielle åpningen av Norsk helsearkiv. Det nye helsearkivet skal motta bevaringsverdige pasientarkiv fra hele spesialisthelsetjenesten og samle dette til ett, nasjonalt helsearkivregister, noe som er unikt i verdenssammenheng.

Norsk helsearkiv på Tynset skal bevare mottatte helseopplysninger digitalt i ubegrenset tid, samt ivareta funksjoner for mottak, digitalisering og tilhørende kassasjon, digital bevaring og tilgjengeliggjøring. Etableringen skal fremme medisinsk og helsefaglig forsking og gjøre helseopplysninger i arkivet tilgjengelig for forskere og pårørende i samsvar med gjeldene bestemmelser om taushetsplikt.

Besøkte sykehuset

Før åpningsarrangementet besøkte helseministeren sykehuset på Tynset, der han ble tatt i mot av styreleder Anne Enger og administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet HF. På sykehuset fikk helseministeren blant annet møte de ansatte på den jordmorstyrte fødestua, samt høre om sykehusets radiologitilbud og satsing på plastikkirurgi. Han møtte også pasienter ved den medisinske sengeposten.

Sykehuset Innlandet HF har virksomhet i Fjellregionen innenfor somatikk, psykisk helsevern (DPS og BUP), prehospitale tjenester og servicetjenester. Sykehuset på Tynset er gjennom et formalisert samarbeid mellom St. Olavs Hospital og Sykehuset Innlandet, lokalsykehus for om lag 25.000 innbyggere og har om lag 17.000 pasientkontakter årlig.