logo

Høyere aktivitet ved sykehusene

Det er færre koronasmittede som blir alvorlig syke og trenger intensivbehandling. Sykehusene i Helse Sør-Øst øker derfor den planlagte aktiviteten. Det betyr at flere pasienter får tilbud om operasjon og annen behandling.

Publisert 27.01.2022
Et par leger på sykehus

Under store deler av pandemien, har sykehusene vært nødt til å frigjøre ressurser for å håndtere mange alvorlig syke covid-19-pasienter. Siden desember har sykehusene utsatt mange planlagte operasjoner på grunn av høyt press på intensivavdelingene.


Det er fortsatt mange pasienter som er innlagt med covid-19, men det er færre som har behov for intensivbehandling.
– En større andel av de smittede pasientene er innlagt på sengeposter, og det er også flere som blir innlagt av andre årsaker, men hvor det påvises at de også har covid-19, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Det er flere sykehus som nå legger opp til økt kirurgisk aktivitet og annen behandling i ukene fremover. I forrige uke​ lå den samlede aktiviteten på 82 prosent av nivået til samme tid i 2019. Denne uka planla sykehusene å øke aktiviteten til 91 prosent.

– Situasjonen fremover er usikker, og vi forventer økt belastning på sykehusene som følge av økende smitte, sier Frich. Han forteller at det også er høyt sykefravær mange steder.

De tre første ukene i år var det 1 184 planlagte operasjoner som ble strøket ved sykehusene i Helse Sør-Øst. 436 av disse skyldes koronavirus. Andelen koronarelaterte strykninger har sunket de siste ukene.