logo Helse Sør-Øst

Informasjonsmøter om revidert reguleringsplanforslag

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer til åpne informasjonsmøter for det reviderte reguleringsplanforslagene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, som ligger ute til offentlig ettersyn.

Publisert 01.06.2022
Sist oppdatert 10.06.2022

Illustrasjon

Regjeringen har besluttet at reguleringsplanen for nytt sykehus på Aker og nytt sykehus på Gaustad skal behandles som en statlig plan. Det innebærer at rollen som planmyndighet er overført fra Oslo kommune til Kommunal- og distriktsdepartementet, i tråd med plan- og bygningsloven § 6-4 andre ledd.

Det er nå invitert til 2. gangs offentlige ettersyn og høring av reguleringsplanen, slik det også var lagt opp til i regi av Oslo kommune. Formålet med nytt offentlig ettersyn og høring er å få innspill til de endringer og justeringer som er implementert i planen etter forrige offentlige ettersyn i 2021.

I informasjonsmøte vil det bli redegjort for revidert planforslag og de justeringer som inngår.

Møtetidspunkter:

Nye Rikshospitalet: Tirsdag 7.juni 2022 kl.18.00 – 19.30 Gaustad sykehus- festsalen velferdsbygget

Nye Aker: Onsdag 8.juni 2022 kl. 18.00- 19.30 Oppmøte ved hovedinngang ved bygg 11, inngang avkjøring fra Sinsenveien.

Presentasjon fra informasjonsmøte Nye Aker

Presentasjon fra informasjonsmøte Nye RIkshospitalet​​