Innfører legemiddel til Stills sykdom og sJIA

Beslutningsforum for nye metoder innfører legemiddel til behandling av Stills sykdom og systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) og legemiddel til forebygging av cytomegalovirussykdom hos pasienter som skal gjennomgå stamcelletransplantasjon.

​I tillegg kan hyperbar oksygenbehandling fortsatt  brukes som en av flere metoder til behandling av osteonekrose.

Til sammen ble det besluttet fem metoder på Beslutningsforum sitt møte 25. februar. Triclosanbelagte suturer for forebygging av postoperativ sårinfeksjon ble trukket fra behandling.

Les mer om beslutningene på Nye metoders nettside