Innovasjonsmidler til nye løsninger for testing av koronainfeksjon

Helse Sør-Øst RHF har tildelt innovasjonsmidler rettet mot utvikling av nye løsninger for testing av koronainfeksjon. Nesten fire millioner kroner har blitt fordelt på fem prosjekter. 

Innovasjonsmidlene som nå er tildelt er rettet mot prosjekter som vil utvikle nye løsninger for diagnostikk av covid-19 sykdom. Prosjektene omhandler metoder for å identifisere pasienter med aktiv SARS-CoV-2 virusinfeksjon og immunologiske tester for undersøkelser av store befolkningsgrupper.

Koronapandemien har lagt et stort press på den diagnostiske virksomheten i helsetjenesten. Det er det viktig å støtte det nyskapende arbeidet for å utvikle nye løsninger som kan bidra til bedre og mer effektiv testing. Et viktig kriterium for tildelingene har derfor vært potensialet for å utvikle nye løsninger innen et relativt kort tidsperspektiv. 

- Helse Sør-Øst RHF er glad for responsen fra fagmiljøene og vi håper å kunne se resultater fra flere av prosjektene allerede i løpet av denne høsten, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Jan Frich.

Se liste over tildelingene her