Innspill til utforming av kommende evaluering av Nye metoder?

Etter at Stortinget ba om en evaluering for å videreutvikle og forbedre Nye metoder, skal det nå gjennomføres et forberedende arbeid. Alle har anledning til å komme med innspill innen fristen den 15. mars 2020.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som forbereder evalueringen. De har laget en egen nettside der alle som ønsker det kan sende innspill om hva som er viktig å adressere.

Du finner mer informasjon på nettsidene til Helse- og omsorgsdepartementet  her (link).