Ja til to nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder har 16. desember sagt ja til to nye metoder for henholdsvis kreft i skoldbruskkjertel og benmarg. Sak om godkjenning av legemiddel for behandling av barn med MS, ble trukket fra saklisten og kommer opp på nytt neste år.