Kan opprettholde høyt aktivitetsnivå

- Forslaget til Statsbudsjett for 2018 gir oss i Helse Sør-Øst anledning til å opprettholde et høyt aktvitetsnivå og arbeide videre med kvaliteten i det pasientrettede arbeidet vi utfører, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.
 -Vi har som mål å behandle enda flere pasienter og fortsette å redusere unødvendig venting for pasientene.

- I Helse Sør-Øst har vi en rekke velbegrunnede og ambisiøse byggeprosjekter. Det ble i vår vedtatt lån til realisering av nytt sykehus i Drammen. I budsjettet for 2018 blir det foreslått lån til et etterlengtet nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet, forsetter Lofthus. - I Helse Sør-Øst RHF er vi også positive til at dagens modell for organisering og styring av spesialisthelsetjenesten videreføres.