Kompetansegruppe sår vant pris på EPUAP verdenskongress

Kompetansegruppen har et omfattende undervisningsopplegg om forebygging og behandling av trykksår på Sunnaas sykehus og til det lokale hjelpeapparatet. De er involvert i flere prosjekter og har utarbeidet både e-læringskurs og infomateriell. På EPUAP verdenskongress 2019 vant de prisen for beste presentasjon av undervisningsopplegg.

​Inkludert i undervisningsopplegget er

  • gruppeundervisning til pasientene hver uke
  • individuelle samtaler til pasienter og pårørende
  • undervisning til fagressursene på Sunnaas
  • to egenutviklede e-læringskurs
  • webinar
  • videokonferanseundervisning om trykksår, samt forebyggings- og behandlingstilbudet på Sunnas sykehus. Videokonferanseundervisningen inkluderer oppmøtepoliklinikk, tilbudet fra det ambulerende rehabiliteringsteamet, telefonkontakt og videokonferanse.

Les hele saken på Sunnaas' nettside.